قیمت خرید انواع غله سبوس مرغوب در کشور ما به چه صورت به دست می آید ؟

قیمت خرید انواع غله سبوس مرغوب در کشور ما به چه صورت به دست می آید ؟ آیا محل خرید و فروش این محصولات می تواند محلی به غیر از بازار باشد ؟

غله سبوس مرغوب به عنوان یکی از مواد مورد مصرف در کنستانتره های دامی استفاده می شود .

برای یافتن بهترین انواع غله سبوس مرغوب روش هایی وجود دارد .

یکی از این روش ها این است که از طریق فضاها و درگاه ای اینترنتی به این منظور دست پیدا کنیم .

اما پیش از این باید بدانیم در چه زمانی از سبوس ها برای خوراک های دامی استفاده می شود .

به طور کلی دام ها به خصوص گاو چهار دوره ی بسیار مهم در طول حیاتش دارد .

هر کدام از این دوره ها از لحاظ مالی و اقتصادی ارزش مخصوص به خود را دارد .

چهار دوره ی مهم در حیات دام:

۱- جفت گیری
۲-آبستنی
۳- شیردهی
۴-دوره خشکی
در هر کدام از این دوره ها شیوه ی خوراک دهی به دام تغییراتی می کند .

کنستانتره های دامی نیز یکی از انواع این خوراک ها هستند که به دام ها داده می شود .

اما بسیار مهم است که این جیره ها قادر باشند تا تمامی نیاز های بدن این جانوران را برای رشد و نمو و علاوه بر آن برای تولید رفع کند .

یکی دیگر از نکات مهم این است که مزه ی محصول را و کیفیت محصول به دست آمده را تغییر ندهد .

و هم چنین باید به نحوه ای متنوع و خوش طعم و خوش خوراک برای دام آماده باشد .

به هر طریق اطلاعات مهم در رابطه با این خوراک ها در درگاه های گندم و جو  و وب سایت جامع کهن ترید موجود است .

سبوس جو درجه یک