سبوس درجه یک

قیمت خرید انواع جو زودبار

در بین محصولات خوراک دامی قیمت خرید انواع جو زودبار ، به دلایل مختلفی مانند اقتصادی و کیفی و… ،مورد توجه اکثر کارخانجات کنسانتره و دامداران قرار گرفته است.
دامداران برای خوراک دام خود جو خارجی را بر جو داخلی ترجیح می دهند و همچنین قیمت آن نیز بالا تر است، اما با خرید  انواع جو داخلی  نیز می توان  نیاز خود را برطرف کند.
تفاوت اصلی بین انواع جو خارجی و داخلی در کیفیت و میزان تأثیرگذاری آن ها بر دام می باشد ،که طبیعتا جو خارجی توانسته در این زمینه پیشی بگیرد.

تفاوت قیمت انواع جو

در انواع جو ویژگی هایی بر تمایز قیمت آن ها تأثیر مستقیم دارد که می توان جنس و مرغوبیت جو ،نوع انبار کردن جو ، نوع کشت جو و محیط جغرافیایی آن  را از این ویژگی ها به شمار آورد.
با توجه به این مطالب جو داخلی نتوانسته به نسبت جو خارجی توجه دامداران  را به خود جلب کند .
بدین منظور قیمت جو خارجی که خود دارای انواع زیای است بیشتر می باشد که این قیمت بالا بخاطر کیفیت و مرغوبیت آن است.

زودبار بودن محصولات

ویژگی زودبار شو برای انواع محصولاتی همچون انواع سبوس ، گندم  و انواع جو وجود دارد اما بین این ها بیشتر برای جو عرضه میشود، به این دلیل که جو از خوراک پایه دام است و دامداران بیشتر بنیاز داشته و متقاضی زیادی نیز دارد.
بنابراین اغلب  انواع جو را بصورت زودبار بفروش می رسانند.
برای اطلاع از فروش زودبار  و همچنین قیمت آن ها می توانید در کانال اطلاع رسانی ما آن را مشاهده کنید