قیمت خرید انواع جو روسیه خارجی امروز در کشور

قیمت خرید انواع جو روسیه خارجی امروز در کشور ما با توجه به مدل ها و انواع بسیار متفاوت و مختلف این محصولات معین خواهد شد .

انواع جو روسیه  بر حسب مرغوبیت انواع متفاوتی دارد .

و قیمت های مختلفی را به خود می پذیرد .

یکی از انواع جو روسیه  جوی سفید نام دارد .

این محصول از جوی معمولی ظاهر متفاوت تری دارد .

علاوه بر ظاهر متفاوت خواص ویژه ای نیز دارد .

محصولات جو در تناژ بالا به کشور وارد می شود .

مبادی قانونی و رسمی نظارت ویژه ای روی محصولات خوراک دامی دارد .

علت این نظارت ها در این است که محصولات خوراک دامی برای دام بسیار حیاتی هستند .

پروتیین داخل جو موجب تسریع رشد دام می گردد .

علاوه بر تسریع رشد دام غنی سازی شیر دام هم با محصول جو ممکن می شود .

جو به صورت کامل  و نیم کوب به عنوان خوراک دامی مورد استفاده قرار می گیرد .

جو از خانواده ی گندمیان است .

نام دیگر گندمیان گرامینه می باشد .

محصولات تولید شده در این خانواده مراحل رشدی شبیه به یک دیگر دارند .

عملکرد جو با توجه به کود مصرفی می تواند افزایش بی نظیر و خوبی را داشته باشد.

برخی از انواع محصولات خوراک دامی :

1-گندم

2-جو

3-ذرت

4-سویا

5-انواع کنجاله ها

وب سایت کهن ترید  و وب سایت گندم و جو  موجب می شود تا دام داران آگاهی کافی را در رابطه با محصولات خوراک دامی به دست آورند .

سبوس جو دامی باکیفیت