سود جو خارجی

قیمت انواع جو قزاق زودبار

ازآنجا که قیمت انواع جوقزاق زودبارلحظه به لحظه درحال تغییراست و ثبات قیمت ندارد،بازرگانی کهن این امکان را فرا هم کرد تا بطورلحظه ای قیمت ها اطلاع رسانی شود.

بی ثباتی قیمت اکثرا در انواع جو خارجی خود را نشان می دهد و عوامل زیادی در نوسانات قیمت آن دخیل  می باشد.

انواع جو قزاق هم که خواهان زیادی در ایران دارد از این موضوع مستثناء نیست .

وهمچنین زودبار بودن آن نیز در قیمت آن تأثیر مستقیم می گذارد.

عوامل مؤثر بر نوسانات قیمت جو قزاق

قیمت جو قزاق تحت تأثیر عوامل فراوانی قرار میگیرد که  برخی از آن ها عبارتند از :

-باربری توسط کامیون ها ویا کشتی های مخصوص

-حق گمرک برای ورود به کشور

-اوضاع اقتصادی و سیاسی

-کیفیت و مرغوبیت محصول

-شرایط محیطی کشت

و…

همچنین زودبار بودن جو قزاق می تواند هم بر ویژگی آن بیافزاید و هم موجب تغییر قیمت آن شود.

جو قزاق به عنوان خوراک پایه دام

همانطور که می دانید جو از غذا های پایه در زنجیره ی غذایی دام است که انواع آن در تأثیر گذاری بر دام اهمیت دارد.

جو قزاق از انواع خارجی جو میباشد که از لحاظ کیفیت و مرغوبیت شرایط خوبی دارد و با توجه به خواصی که جو برای دام دارد ، می توان جو قزاق را برای بهره مندی بیشتر و بهتر از این خواص انتخاب نمود.

برای خرید جو قزاق و همچنین جو روس که ویژگی مشابهی دارد،سفارش خود را با بازرگانی کهن  اطلاع دهید.