سبوس درجه یک

قیمت انواع جو روسیه خوراک دام

قیمت انواع جو روسیه خوراک دام با توجه به تعادل عرضه و تقاضا و هم چنین بازار ارز معین می شود. با این حال دست یابی به آن ساده است.

قیمت انواع جو  همان طور که در بالا گفته شد به ارکان متفاوتی بستگی دارد.

فاکتورهایی نظیر بازار ارز روی قیمت جو اثر ویژه ای دارد، اما جدا از مسأله ی بازار ارز ویژگی های خارجی ارکان دیگری برای تعیین قیمت انواع جو  وجود دارد.

مسائلی نظیر میزان عرضه ی هر محصول یکی از فاکتور های بسیار مهم و تاثیر گذار برای همین نرخ محصول می باشد. نوع و کیفیت این محصول هم روی قیمت آن بسیار اثر ویژه ای دارد.

کیفیت این محصول با توجه به کشور صادر کننده ی آن مشخص می شود. و به فروش می رسد.

نام گذاری انواع جو با توجه به کشوری که آن را صادر کرده صورت می گیرد.

نام انواع جوهای وارداتی به کشور:

۱- جو آلمان
۲- جو قزاقستان
۳- جو اوکراین
۴- جو برزیل
۵- جو روسیه
شکل ظاهری این محصولات نیز با توجه به کشوری که آن را تولید می کند متفاوت تر است.

برای مثال می توان گفت جو های صادر شده از کشور روسیه سفید تر و روشن تر هستند.

اما جو های قراقستان رنگ دیگری دارند و تیره تر محسوب می شوند.

مهم است که کیفیت این محصول را بشناسیم و دام داران محترم بتوانند بهترین نوع این محصول را تشخیص دهند و به کار بگیرند.
گروه بازرگانی کهن اقدام به طراحی وب سایتی  کرده است که در آن انواع غله های دامی معرفی می گردد.

یکی دیگر از شبکه های دسترسی به انواع گندم و جو  نیز به دست این گروه ساخته شده است.