انواع جو

قیمت انواع جو خوراک دام

قیمت انواع جو خوراک دام را با سهولت می توان پیدا کرد. یکی از ساده ترین راه ها برای این کار فضای مجازی و تنها یک کلیک  است.

خوراک دام  از جهت های زیادی برای جامعه و کشور مهم است.

انواع خوراک دام:

۱- جو
۲- ذرت
۳- گندم
۴- سویا
انواع غله های دامی روی گوشت و شیر دام اثر مهمی دارد.

تاثیر مستقیم خوراک دام از لحاظ پروتئین مهم است.

محصول جو پس از گندم متداول ترین غله ی دامی می باشد.

این محصول در مناطق سردسیر و هم چنین معتدل وجود دارد.

متاسفانه جو ویتامین ای و ویتامین دی را ندارد.

به همین علت تنها در حدود سی تا پنجاه درصد غذای دام را ایجاد می کند.

استفاده از این محصول روی سرعت دادن به رشد دام مهم می باشد.

پروتئین شیر دام هم از این محصول تامین می گردد.

گیاه جو طول عمر یک ساله دارد. خانواده ی این محصول گندمیان می باشد.

گندمیان در واقع همان گرامینه ها هستند.

این محصول خاستگاه مشخصی ندارد.

اما احتمالا از اتیوپی و آسیای جنوب شرقی آمده است.

اما بعضی دیگر از محققان نظر جالبی دارند. آن ها معتقد هستند این محصول از کوه های زاگرس در غرب ایران ایجاد شده است.
گروه بازرگانی کهن با ایجاد وبسایت کهن ترید  قیمت انواع غله ها را در اختیار مشتریان قرار می دهد.
وبسایت گندم و جو  هم برای قیمت جو به صورت تخصصی طراحی شده است.