سبوس درجه یک

قیمت انواع جو خارجی

قیمت انواع جو خارجی برای دامداران بسیار حیاتی و قابل توجه می باشد. قیمت این محصولات را از گروه های بازرگانی معتبر به سادگی میتوانید بیابید.

قیمت انواع جو  به عوامل متعددی بستگی دارد.

این عوامل متعدد هم در داخل کشور است. هم از خارج کشور اثر می گیرد.

عوامل مهم در قیمت انواع جو

۱-قیمت ارز
۲- کیفیت محصول
۳-کرایه ی مسیر
شاید به سادگی همه ی دامداران بدانند تاثیر قیمت ارز چگونه است؟

در واقع قیمت ارز در همه ی امور تاثیر گذار است.

تاثیر این موضوع بر کسی پوشیده نیست.
قیمت محصول هم در قیمت انواع این محصول موثر است.

برای مثال جوی داخلی را می توان نام برد.

قیمت جوی داخلی به علت پروتئین داخل آن از قیمت خارجی آن بیشتر است.
کیفیت محصولات وارداتی هم بسته به نوع آن وارداتی با هم متفاوت می باشد.
کرایه ی مسیر از بندر هم‌نکته ی مهمی است که دامداران و پرورش دهندگان باید به آن توجه کنند.
کرایه انواع جو روی سفره ی خانوار نیز تاثیر دارد.

هزینه ای که برای خوراک دام انجام می پذیرد روی قیمت محصولات دام موثر است.
بر همگان واضح است که کیفیت خوراک دام روی عواید آن هم موثر است.
بر همگان واضح است که کیفیت خوراک دام روی عواید آن هم موثر است.

از عواید دام می توان به گوشت ،شیر و پشم اشاره کرد.
کیفیت خوراک روی کیفیت این محصولات موثر است.
برای اطلاعات بیشتر به وبسایت محصولات غله ای  و وبسایت تخصصی گندم و جو  گروه بازرگانی کهن مراجعه فرمایید.