سبوس درجه یک

قیمت انواع جو خارجی در بندر

قیمت انواع جو خارجی در بندر با ارزش ارز و تورم در ایران در ارتباط مستقیم و غیر قابل انکار می باشد. اما دسترسی به این قیمت ها ساده است.

انواع جو خارجی  به چند دسته تقسیم می شود.

نام گذاری این محصولات با کشور وارد کننده ی این محصول در ارتباط است.

به این صورت که نام کشور وارد کننده را روی نام محصول قرارمی دهند.

برای مثال جویی که از روسیه وارد می شود به نام جو روسیه شناخته می شود.

انواع جو خارجی:

۱- جو روسیه
۲- جو آلمان
۳- جو اوکراین
۴- جو برزیل
تفاوت این محصولات در قیمت و کیفیت آن مشخص می شود.

بنادری در شمال کشور برای پوشش دادن واردات محصول جو فعال هستند.

نکته ی ارزشمندی در این میان وجود دارد.

در واقع واردات جو به رونق کار فعالان در بندر موجب شده است.

نام بندر های فعال در شمال کشور در ذیل آمده است.

از این بنادر فعال می توان به بندر نوشهر، بندر انزلی و بندر امیر آباد اشاره کرد.
نزدیک بودن این بنادر به محل استفاده ی جو کرایه ها را کمتر می کند.

کم شدن کرایه روی هزینه های دام تاثیر می گذارد.

و به همین ترتیب روی قیمت های عوایدی حاصل از دام موثر می شود.

گروه بازرگانی کهن وبسایت کهن را برای قیمت انواع غله ها طراحی کرده است.

هم چنین سایت جو به صورت دائم فعال است. این سایت قیمت جو را در اختیار مصرف کننده قرار می دهد.