غله جو دامی

قیمت انواع جو تضمینی

قیمت انواع جو تضمینی عبارتی است که برای خریدار این محصول دل گرم کننده می باشد.این تضمین هم کیفیت و هم قیمت را در بر میگیرد.

در انواع جو تضمینی که از سمت فروشنده ی عمده می توان انتظار داشت بر دو نوع می باشد.
در انواع جو تضمینی  که خریدار برایش اهمیت دارد تضمین در کیفیت است.

نکته ی بعدی و بسیار مهم تضمین در قیمت می باشد.
همان طور که بسیار واضح می باشد عوایدی که دام دار از دام به دست می آورد بسیار متنوع و زیاد است
عواید حاصل از دام:
گوشت
شیر
پشم
عواید دام همان طور که اشاره شده،رابطه ی مستقیمی با کیفیت خوراک دام دارد.

برای مثال جوی با کیفیت به توجه به پروتئین موجود در آن، شیر دام را سرشار از پروتئین می سازد.
پروتئین جو علاوه بر این با سریع تر کردن آهنگ رشد دام، دام دار را به مقصود مورد نظر خود می رساند.
مقصود دام دار استفاده ی سریع تر از گوشت دام می باشد.

به همین علت واضح است که دام دار کیفیت خوراک دام را در اولویت قرار می دهد.
اما نمی توان به همین نکته بسنده کرد.

دام دار علاوه بر اهمیتی که به کیفیت می دهد، انتظار دارد که قیمت مناسب هم پرداخت کند.

اگر قیمت از حد انتظارش بالاتر باشد دچار زیان خواهد شد.
گروه بازرگانی ما وبسایتی  با قیمت های روز در اختیار دامداران قرار داده است.
برای ارتباط با بخش تخصصی گندم و جو هم می توان با ما در ارتباط مستقیم بود.