فروش سبوس گندم 

قیمت انواع جو امسال

قیمت انواع جو امسال با سال گذشته و سال بعد تفاوت هایی دارد. نمودار این قیمت ها صعودی می باشد.اما دستیابی به این قیمت ها به سادگی یک کلیک می باشد.

انواع جو امسال  از لحاظ قیمت با همین محصول در سال آینده بسیار متفاوت می باشد.

انواع جو را می توان به دو نوع عمده ی آن تقسیم کرد.

انواع جو به صورت عمده:

۱-جو داخلی
۲-جو خارجی
انواع جو امسال  از لحاظ کیفیت هم با یکدیگر تفاوت هایی دارد.

این تفاوت ها بسته به کشور صادر کننده و یا اینکه در داخل کشور تولید شده،مورد نظر می باشد.
بهتر است بدانیم قیمت جو برای دامداران بسیار مهم است.

از این جهت که این قیمت در واقع قیمت بخشی از خوراک دام را تعیین می کند.
هزینه ی خوراک دام به اندازه ی نصف هزینه ی مصرفی دام می باشد.
انواع غله ها از طریق بنادر مختلفی به کشور وارد می شود.

بنادری که هم در شمال و هم در جنوب کشور قرار دارند.

بنادر شمالی که جو از طریق آن ها وارد می شود ،در ذیل آمده است.
بنادری مانند بندر نوشهر، بندر امیر آباد و بندر انزلی.
انتخاب بندر به مسیر و قیمت کرایه وابسته می باشد.
گروه بازرگانی کهن وبسایت جامعی  درباره ی قیمت ها و انواع غله های مصرفی دام دارد.

در این وبسایت می توان به صورت روزانه به قیمت ها دسترسی داشت.
هم چنین علاوه بر وبسایت های جامع ،وبسایت تخصصی  در رابطه با قیمت جو و گندم وجود دارد که برای رفاه حال مصرف کنندگان طراحی شده است.