قیمت امروز جو در سال ۹۸

قیمت امروز جو در سال ۹۸ به سادگی یک جست و جوی اینترنتی قابل دستیابی شده است. اطلاع از محصولات خوراک دامی هم به همین سادگی می باشد.

قیمت امروز جو  با توجه به انواع فاکتور های داخل کشور و خارج از کشور تعیین می شود.

فاکتور هایی نظیر بازار ارز و بازار عرضه و تقاضا روی قیمت این محصول موثر است.

دام داران همواره در پی یافتن قیمت امروز جو هستند.

شاید مهم ترین نکته ی این جست و جو در رابطه با اهمیت خوراک دام روی هزینه های دام دار می باشد.

تحقیقات نشان داده است که قیمت خوراک دام نیمی از هزینه های دام داری را پوشش می دهد.

علاوه بر هزینه های خوراک دام ، مسائل دیگری هم این هزینه ها رو پوشش می دهد.

برخی از هزینه های مربوط به دام داری به ترتیب اهمیت:

۱- غلات
۲- علوفه
۳- هزینه ی کارگر
۴- جایگزین گله
۵- سود و اجاره
همان طور که دیدید هزینه های مربوط به خوراک دام در ابتدای لیست قرار گرفته اند.

به همین دلیل دام داران باید به صرفه ترین انتخاب را در میان انواع غله های دامی صورت بدهند.

به صرفه بودن انتخاب ها موجب رشد سود دام دار می شود.

علاوه بر آن مستقیما روی جامعه ی هدف هم اثر گذار است.

جامعه ی هدف عواید حاصل از دام به نوعی کل جامعه محسوب می گردد.
گروه بازرگانی کهن وب سایت بزرگی  برای نشان دادن کلیه ی محصولاه دامی راه انداخته است.

علاوه بر آن وب سایت تخصصی گندم و جو  هم وظیفه ی معرفی این دو محصول را بر عهده گرفته است.

سبوس جو درجه یک