قیمت امروز انواع جو روسیه در سال ۹۸

قیمت امروز انواع جو روسیه در سال ۹۸ برای دام داران به صورت نیاز حیاتی دام مطرح است. اهمیت قیمت این محصولات در تعیین کنندگی سود می باشد .

انواع جو در حال حاضر به عنوان محصول حیاتی دام داری نام برده می شود.

علت این مسئله در تأمین انواع نیاز های دام است .

انواع جو  نیاز هایی از قبیل پروتئین ، فیبر و نشاسته را تامین می کند.

علت اهمیت انواع جو در کم تر بودن قیمت این محصولات نیز می باشد.

بسیار مهم است که بدانید سود دام داری از طریق کاهش قیمت خوراک دام نیز تامین می شود.

خوراک دام به طور تقریبی بیش از نیمی از هزینه های دام داری را به خود اختصاص می دهد .

به همین دلیل گفته می شود که محصول با کیفیت و با قیمت مناسب تر به سود دام دار و جامعه است .

عواید حاصل از دام نیز از این کیفیت بهره می برند .

برخی از عواید حاصل از دام :

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
مهم ترین اثر محصول با کیفیت روی تسریع رشد دام است .

سرعت داد رشد دام به علت این که موجب عرضه ی سریع تر محصولات دامی می شود بسیار مهم است .

غنی سازی شیر دام نیز با ایت پروتئین صورت می گیرد .
وب سایت جامع  گروه بازرگانی کهن توسط کارشناسان ایجاد شده است .

وب سایت تخصصی گندم و جو  نیز برای معرفی صرفا این دو محصول به وجود آمده است .

خدمت رسانی به دام داران از طریق همین آگاهی ها صورت می گیرد .

قیمت خرید جو