قیمت امروز انواع جو روسیه بندر امیر آباد

قیمت امروز انواع جو روسیه بندر امیر آباد از محصولات پر طرف دار در بین دام داران است . اهمیت بالای این محصول باعث رونق فروش آن شده است .

انواع جو  را از لحاظ های مختلفی مانند کشور تولید کننده  و واکنش به دما و سفید یا معمولی بودن آن می توان بررسی کرد .

انواع جو  از لحاظ واکنشی که به دما دارد به سه دسته تقسیم می گردد .

نوع ابتدایی آن بهاره است .

نام نوع دیگر این محصول پاییزه است .

و نوع آخر آن به نام نوع حد واسط معروف است .

علت نام گذاری این محصولات از این لحاظ است که نسبت به فصل در کدام یک از فصل ها باید کاشته شود .

نوع بهاری این محصول بسیار به دمای پایین و سرما حساس است .

به همین دلیل در بهار کاشته می شود .

نوع پاییزه همان طور که در نام آن مشخص است در فصل پاییز کاشته می شود .

اما تا وقتی به فصل شروع سال و بهار نرسیده باشد سنبله تولید نمی کند .

نوع آخز هم همان طور که از نام آن مشخص است مقاومت کمتری را نسبت به سرما دارد .

به همین دلیل در نقاط گرم سیر در هر دو فصل پاییز و بهار به عمل می آید .

دسته بندی اولیه ی محصول جو:

1-محصول جوی داخلی

2-محصول جوی خارجی

وب سایت ما  انواع خوراک های دامی را معرفی می نماید . وب گاه گندم و جو  صرفا همین دو محصول را نیز معرفی می کند .

جو دامی ایران