انواع جو

فروش جو روسیه امسال

فروش جو روسیه امسال از لحاظ قیمت تفاوت هایی با سال های گذشته دارد. برای درک بهتر این موضوع باید نگاهی به بازار ارز بیاندازید.

جو روسیه امسال  در بنادر متفاوتی از شمال کشور وارد می شود.

بنادر ورودی جو روسیه امسال:

۱- بندر انزلی
۲-بندر نوشهر
۳- بندر امیر آباد
نکته ی مهم این بنادر نزدیکی به محل استفاده از جو می باشد.

تاثیر کرایه ها روی قیمت نهایی عواید حاصل از دام بسیار مهم می باشد.

به همین علت نفع جامعه و نفع دام دار در این است که بهترین بندر برای این امر انتخاب شود.

بندری که انتخاب می شود به علت نزدیکی به محل دام موجب می شود که کرایه ی کمتری دریافت گردد.

دریافت کرایه ی کمتر مستقیما روی هزینه های اقتصادی دام موثر واقع می شود.

و این چرخه تا به سفره ی خانوار نیر می رسد.

به این ترتیب که قیمت عواید حاصل از دام کم تر می شود.

کیفیت جو هم برای سود دهی دام بسیار مهم می باشد.

به این ترتیب که کیفیت جو روی تسریع رشد و هم چنین پروتئین داخل شیر دام موثر واقع می شود.

هر چه دام دار به هدف اصلی خود که همان فروش حاصل از عواید دام است زود تر برسد سود خود را زود تر دریافت می کند.

هم چنین برای سفره ی خانوار عرضه ی بیشتری از محصولات انجام می گیرد.
گروه بازرگانی کهن با طراحی وبسایت جامع (خ) همه ی غله های مورد نیاز را پوشش می دهد.

هم چنین با وب سایت گندم و جو (د) به معرفی اختصاصی این دو محصول پرداخته است.