فروش سبوس گندم 

فروش جو خوراک دام

فروش جو خوراک دام امروزه با روش های نوین تر نسبت به گذشته ها انجام می پذیرد. آسانی سهولت روش های جدید تر نیز آشکار می باشد.

فروش جو  به صورت عمده و مستقیم توسط بازرگانی های مختلف و زیادی صورت می گیرد.

به این صورت که مصرف کننده کافی است تا بازرگانی مورد نظر خود را بیابد.

فروش جو  برای کشور در حالت ضروری قرار می گیرد.

علت این موضوع نیاز ویژه ی دام نسبت به این محصول می باشد.

دام برای رشد و نمو خود به انواع محصولات غله ای و خوراک دام نیازمند است.

اما نیاز ویژه به جو همیشه احساس می شود.

برخی از انواع محصولات مورد نظر برای خوراک دام:

۱- ذرت
۲- گندم
۳- جو
جو بعد از گندم در دسته ی متداول ترین انواع غله های دامی قرار می گیرد.

به راستی علت این که جو برای خوراک دام به نحوی حیاتی می باشد چیست؟

در واقع دام نیاز به پروتئین خود را با این محصول رفع می کند.

تسریع آهنگ رشد دام هم با این محصول اتفاق می افتد.

هم چنین علت دیگر این موضوع به شیر دام بر می گردد.

غنی سازی شیر دام به وسیله ی جو با پروتئین داخل آن اتفاق می افتد.
گروه بازرگانی کهن با طراحی و راه اندازی یک وب سایت جامع  اقدام به معرفی انواع غله ها ی دامی کرده است.

و هم چنین با طراحی وبسایت تخصصی گندم و جو  این دو غله ی مورد نیاز دام را به طور خاص معرفی می کند تا به راحتی در اختیار مصرف کنندگان قرار بگیرد.