انواع سبوس دامی دوکوب

فروش انواع جو تضمینی

برای خرید و فروش انواع جو تضمینی بهترین راه چیست؟ از کدام درگاه اینترنتی می توان بهترین و به صرفه ترین خرید را انجام داد؟

در انواع جو تضمینی  که مهم می باشد ،کیفیت محصولات است.

در انواع جو تضمینی دیگر هم وجود دارد.

تضمین قیمت هم بسیار با اهمیت است.

کیفیت محصولات غله ای روی عواید دام به وضوح مشاهده می شود.

عواید دام:

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
تاثیر جو روی بعضی از عواید دام به سادگی قابل تشخیص است.

پروتئین داخل جو به تسریع رشد دام می پردازد.

این افزایش سرعت دام دار را به هدف اصلی و سود دهی نزدیک می کند.

علاوه بر این سرعت بالای ارائه ی عایدی مانند گوشت دام، موجب بالا رفتن عرضه ی این محصول می شود.

بالا رفتن عرضه مستقیما روی قیمت آن موثر است.

به این ترتیب علاوه بر سود دهی رضایت جمعی را در پی دارد.

علاوه بر گوشت روی شیر دام هم تاثیراتی دارد.

به این صورت که پروتئین شیر دام را افزایش می دهد.

با توجه به چرخه ی عمر یک ساله ی جو،افزایش زمین های زیر کشت این محصول از اهمیت بالایی برخوردار است.

در واقع این محصول به نیاز اساسی دام تبدیل شده است.

اما برای مصرف دام کافی نمی باشد.

فقدان بعضی ویتامین ها، دام دار را وادار می کند تا از بقیه ی غله ها هم بهره ببرد.
گروه بازرگانی کهن با وبسایت جامع همه ی غله ها  و وبسایت تخصصی گندم و جو  برای راهنمایی به دام داران بسیار کار آمد می باشد.