خرید محصول جو کشور روسیه در سال ۹۸

خرید محصول جو کشور روسیه در سال ۹۸ از چالش های مربوط به همین سال پیروی می کند . چالش هایی که در نهایت منجر به خرید بهتر برای دام داران می شود .

خرید محصول جو  چگونه صورت می گیرد .

چه کسانی خرید محصول جو  را در کشور صورت می دهند .

این محصول به کدام یک از نیاز های دام می پردازند .

محصول جو از خانواده ی گندمیان است .

همان طور که می دانید نام دیگر گندمیان ،گرامینه است.

این محصول در آب و هوای گرم و خشک بهتر به عمل می آید .

خوب است بدانید که این محصول چرخه ی عمر یک ساله دارد . ارزش غذایی محصول جو بسیار بالا است .

ترکیب نشاسته ،فیبر و پروتئین برای دام بسیار مهم می باشد .

نشاسته ی جو از گندم کم تر است .

به همین دلیل هضم آسان تر آن هم صورت می گیرد .

هضم ساده تری که آن را برای حیوانات تک معده ویژه می کند .

محصولات دیگری نیز برای دام مهم می باشد .

در ادامه ی همین مقاله به معرفی انواع دیگری از غله های دامی نیز می پردازیم .

بعضی از انواع محصولات خوراک دامی مورد نیاز دام:

۱- گندم
۲- جو
۳- ذرت
۴- سویا
۵- انواع کنجاله ها
نیاز دام به خوبی با این محصولات بر طرف می شود .
وب سایت گندم و جو  به معرفی این دو محصول می پردازد .

وب گاه بزرگ کهن ترید  نیز به معرفی انواع غله های دامی پرداخته است .

نرخ جو روسیه

برای افزودن متن مورد نظرتان اینجا کلیک کنید