انواع سبوس دامی دوکوب

خرید عمده جو روس ارزان

خرید عمده جو روس ارزان نتنها برای دام مفید  و خواص زیادی دارد بلکه برای خود دامداران و کارخانجات مربوطه بسیار مقرون به صرفه است .
خرید عمده یک محصول  سبب می شود تا هزینه پرداختی خریدار کمتر از خرید  بصورت عادی گردد ام حال با وجود ارزان بودن جو روس ، خرید عمده ی آن بسیار اقتصادی بوده و متقاضی می تواند حجم بیشتری را دریافت نماید .
با این وجود تعداد متقاضیان این محصول بسیار افزایش می یابد.

شرایط خرید عمده جو روس

خرید عمده جو روس با این که یک امتیاز ویژه ای برای متقاضی می باشد اما باید تحت شرایطی انجام گیرد.

جو روس یکی از انواع جو خارجی است بنابر این متقاضیان که اکثراً دامداران و کارخانجات تولیدی خوراک دام می باشند ، باید برای تهیه آن دارای پروانه ی بهره برداری و مجوز دامپزشکی باشند.

پس پیشنهاد می گردد ابتدا این مدارک مورد نیاز را تهیه نموده و سپس از طریق تماس با بازرگانی کهن،جو روس را سفارش نمایید.

خرید محصولات مورد نیاز به صورت عمده

همانطور که خرید عمده برای انواع جو بسیار اهمیت دارد برای دیگر محصولات مورد نیاز مانند گندم و سبوس نیز از اهمیت ویژه ای بر خوردار است .

خرید عمده ی این محصولات نه تنها کمک شایانی به خریدار از لحاظ حجم و قیمت می کند بلکه زنجیره ی غذایی دام را هیچگاه از این محصولات خالی نمی گذارد.