خرید جو چقدر است؟

خرید جو چقدر است؟ به صورت سالانه چه میزانی از این محصول به معرفی خرید دام داران می رسد . چگونه می توان میزان رشد خرید این محصول را با سال های قبل مقایسه کرد؟

خرید جو  از رونق نسبتا خوب و بالایی در بازار برخوردار است .

اهمیت این مسئله و میزان رشد خرید در کجاست؟

رشد محصولات خوراک دامی ارتباط کاملا مستقیمی با رشد عرضه ی عواید حاصل از دام دارد. خرید جو  که به نوعی همان خوراک دام است.

خوراک دام از اجزای مختلفی تشکیل شده است.

هر کدام از محصولات خوراک دام موجب می شود بخشی از نیاز دام تأمین می شود.

ارزش غذایی هر کدام از محصولات دامی و مربوط به خوراک دام توسط کارشناسان پیدا شده است .

شاید بهتر باشد ارتباط بین انواع خوراک دام و کیفیت عواید حاصل از این محصولات را بدانید .

ابتدا با برخی از عواید حاصل از دام آشنا شوید.

برخی از عواید حاصل از دام:

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
ارتباط با پروتئین داخل جو با محصولات دامی در سرعت دادن آهنگ رشد آن ها است.

محصولی مانند جو به علت نشاسته ی کم تر از جو قابل هضم تر می باشد.

به خصوص برای حیوانات تک معده ای مانند طیور اهمیت ویژه ای دارد.
گروه بازرگانی کهن با ایجاد وب سایت بزرگی  انواع غله های دامی را معرفی کرده است .

علاوه بر آن وب سایت گندم و جو  معرفی اختصاصی این دو محصول را بر عهده دارد .

انواع سبوس دامی دوکوب