سبوس جو دامی باکیفیت

خرید انواع جو خارجی امروز

برای خرید انواع جو خارجی امروز روش های متعدد و متنوعی وجود دارد. اما یکی از بهترین روش های استفاده از فضای وب و اینترنت می باشد.

جو خارجی  به علت تعدد در انواع خرید را کمی مشکل می کند.

با شناخت انواع این محصول و انتخاب صحیح این دشواری از بین می رود.

انواع جو وارداتی:

۱- جو روسیه
۲- جو آلمان
۳- جو اوکراین
۴- جو برزیل
نام گذاری این محصولات همان طور که واضح است به کشور وارد کنند.

اما تفاوت های زیادی از لحاظ شکل ظاهری با انواع داخلی این محصول دارد.

جو خارجی  به علت زیاد بودن در عرضه از قیمت مناسب تری نسبت به جوی داخلی برخوردار است.
شاید بتوان گفت جو یکی از مناسب ترین محصولات برای دام می باشد.

علت این برتری در کجاست؟

محصول جو از لحاظ تامین پروتئین دام بسیار اهمیت دارد.

تامین پروتئین دام روی افزایش آهنگ سرعت رشد مهم است.

اما علاوه بر این موضوع روی تامین پروتئین شیر دام تاثیر به سزایی دارد.

این موضوع پر واضح است که روی به صرفه بودن اقتصادی برای دام لحاظ می شود.

به این ترتیب که هر چه دام سریع ار پرورش یابد، به نفع دام دار می باشد.
گروه بازرگانی کهن با طراحی سایت کهن ترید (خ) اطلاعات لازم را در اختیار دام دار محترم قرار می دهد.

تا بتوان بهترین نوع خرید را انجام دهد.

وبسایت گندم و جو (د) به کمک مصرف کنندگان محترم می آید تا خرید به صرفه و خوبی را انجام دهد.