خرید انواع جو تضمینی

خرید انواع جو تضمینی عبارتی است که نظر دام داران را به خود جلب می کند. اهمیت تامین کفیت و تامین قیمت با هیچ چیز دیگری قابل مقایسه نیست.

انواع جو  در شکل ها و نوع های محتلفی در بازار موجود هستند.

اولین دسته بندی مربوط به انواع جو  محل تولید این محصول بر می گردد.

جوی داخلی که در کشور ما تولید می شود از لحاظ پروتئین بسیار غنی محسوب می گردد.

علاوه بر آن فیبر داخلی خوبی هم دارد.

اما به علت عرضه ی کم تر ،قیمت بیش تری دارد.

قیمت بیش تر محصولات جوی خوراک دامی از لحاظ این که دام دار را متحمل سود کم تر می کند ، خوشایند نیست.

با این حال کیفیت خوراک دام روی عواید حاصل از دام مشهود است.

برخی از انواع عواید حاصل از دام:

۱- شیر
۲- گوشت
۳- پشم
شیر دام برای غنی سازی خود احتیاج به پروتئین داخل جو دارد.

پروتئین داخل جو علاوه بر این منفعت روی آهنگ رشد دام نیز موثر است.

و موجب تسریع آهنگ رشد دام می شود.

تسریع رشد دام برای جامعه و دام دار به صورت مساوی سود دارد.

منفعت جامعه این است که هر چه گوشت عرضه ی بالا تری داشته باشد ، قیمت کم تری هم دارد.
گروه بازرگانی ما وب سایت جامعی  برای نشان دادن انواع غله های دامی معرفی کرده است.

علاوه بر آن وب سایت تخصصی گندم و جو  معرفی این دو محصول را بر عهده گرفته است.

انواع سبوس دامی دوکوب