خرید انواع جو امروز

خرید انواع جو امروز به صورت آنلاین نیز انجام می پذیرد. خرید آنلاین امکان مقایسه ی بهترو کاربردی تری به مصرف کنندگان عزیز می دهد.

انواع جو به علت تنوع های زیاد به دسته های بزرگی تقسیم می گردد.

اما عمده ترین شکل این دسته بندی را در ذیل آورده ایم.

انواع جو به صورت عمده:

۱- جوی داخلی
۲- جوی خارجی
جوی خارجی به دسته های زیادی تقسیم می گردد.

انواع جو به طور کلی از لحاظ قیمت و کیفیت با هم تفاوت هایی دارند.

جو های خارجی بر اساس نام کشور وارد کننده ی این محصول دسته بندی می گردد.

برای مثال جویی که از کشور روسیه وارد می شود «جو روسیه » خوانده می شود.

کیفیت های جو از لحاظی برای دام دار مهم است که موجب کیفیت بهتر عواید دام می شود.

برای مثال پروتئین داخل جو روی شیر دام و پروتئین آن موثر است.

در واقع میزان پروتئین داخل جو روی غنی شدن شیر دام اثر ویژه ای دارد.

هم چنین پروتئین داخل شیر به جهت تسریع رشد دام با اهمیت می باشد.

جو بخش زیادی از واردات کشور را به خود اختصاص می دهد. این مسئله روی رونق کار در بنادر تاثیر دارد.
گروه بازرگانی کهن با راه اندازی وب سایت جامعی  به معرفی کلیه ی غله های موجود برای دام پرداخته است.

هم چنین وب سایت تخصصی گندم و جو  برای معرفی محصولات گندم و جو ایجاد شده است.

سبوس جو دامی باکیفیت