بازار محصول جو روسیه خارجی امروز در کشور

بازار محصول جو روسیه خارجی امروز در کشور به علت نیاز زیاد به این محصولات رونق بسیار بالایی دارد .اما دسترسی به اطلاعات این محصولات ساده است .

بازار محصول جو  در حال حاضر رونق بسیار خوبی دارد .

برای دسترسی به بازار محصول جو  تنها کافی است جستجوی اینترنتی را صورت دهید .

در حال حاضر این محصول در دسترس دام داران قرار دارد .

اهمیت بالای محصولات خوراک دامی در ارزش بالای تغذیه ای این غله ها است .

جو سرشار از فیبر ،نشاسته و پروتئین می باشد.

نشاسته ی داخل جو از گندم کم تر می باشد .

کم تر بودن نشاسته ی داخل جو منجر به هضم بهتر آن می شود.

فیبر داخل جو برای گوارش دام بسیار خوب عمل می کند .

علاوه بر آن جو دانه های بسیار خوش بویی دارد .

بوی خوب دانه های جو به تحریک اشتهای دام منجر می شود .

جو به دو شکل مرغوب و معمولی موجود است .

به جوی مرغوب جوی سفید نیز می گویند .

علاوه بر آن جو به صورت درسته و نیم کوب نیز موجود می باشد .

کشور ما هم به تولید جو می پردازد .

خوش بختانه جوی داخلی ایران هم کیفیت بسیار بالایی دارد .

در حدود چهار درصد از پروتئین را دارد .

در ادامه برخی از بنادر ترخیص جو را معرفی خواهیم نمود .

برخی از بنادر ترخیص جو در کشور :

۱- بندر امام
۲- بندر انزلی
۳- بندر نوشهر
۴- بندر امیر آباد
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  معرفی غله های دامی را بر عهده دارد .

جو بندر انزلی