انواع جو

بازار جو خارجی در بندر

آیا بازار جو خارجی در بندر از رونق برخوردار است؟ چگونه می توان به پیش بینی برای بهترین و به صرفه ترین خرید ممکن دست یافت.

بازار جو خارجی  از رونق بالایی برخوردار است.

دلیل آن واضح و مبرهن می باشد.

بازار جو خارجی  عرضه ی بالایی دارد.

زیرا از سمت مصرف کننده با تقاضای خوبی رو به رو می باشد.

این سود را برای هر دو طرف به دنبال دارد.

زیرا هر چه عرضه و تقاضا در تعادل باشد قیمت نیز به تعادل خوبی می رسد.

انواع جو خارجی وارد شده به کشور:

۱- جو روسیه
۲- جو اوکراین
۳- جو برزیل
۴- جو قزاق
۵- جو آلمان
بی پرده باید بدانیم مصرف کننده یکی از ارکان اصلی خرید خود را قیمت محصول قرار داده است.

این جمله به این معنا می باشد که قیمت کمتر برای دام دار بسیار مهم می باشد.

زیرا سود دام دار در پایین بودن قیمت محصول نهفته است،

قیمت جو از لحاظ اقتصادی مورد توجه می باشد.

هزینه های اقتصادی دام با پایین آمدن قیمت خوراک دام نیز پایین می آید.

به هر طریق دام دار علاوه بر قیمت پایین به کیفیت بالا هم نیازمند است.

جو خارجی این مهم را نیز فراهم می سازد.
گروه بازرگانی کهن وب سایت های جامعی  در خصوص انواع غله ها دایر کرده است.

در این وبسایت ذرت و کنجاله ها نیز پوشش داده می شود.

ضمنا وبسایت تخصصی گندم و جو  را نیز اداره می کند.