بازار انواع محصول جو روسیه خوراک دام در کشور

بازار انواع محصول جو روسیه خوراک دام در کشور را حیاتی بودن و مغذی بودن این محصول برای دام رونق بسیار خوب و فراوانی می دهد .

جو روسیه  یکی از محصولات بسیار مهم برای دام داران است .

جو روسیه  را می توان به انواع متعددی تقسیم کرد .

روسیه یکی از پهناور ترین کشور های جهان است .

این کشور به علت پهناور بودن زمین های کشاورزی متعددی دارد .

زمین های کشاورزی مناسب محصولات جو و غله ای در روسیه بسیار زیاد است .

کشور ما هم زمین های کشاورزی متعددی دارد .

مسئولان قول هایی در رابطه با زمین های زیر کشت این محصول داده اند .

اگر عرضه ی محصولات دامی بیشتر شود در نهایت موجب می شود تا قیمت این محصولات پایین تر بیاید .

محصولات خوراک دامی برای دام داران ارزش بالایی دارند .

زیرا در حقیقت بیش از نیمی از هزینه های دامی صرف خوراک های دامی می شود .

جو از لحاظ ارزش غذایی سرشار از فیبر ، پروتئین و نشاسته است .

اما نشاسته ی داخل جو از گندم کم تر است .

به همین دلیل هضم آن برای حیوانات تک معده ای ساده تر است .

حیوانات تک معده ای به خصوص طیور از این مزیت جو بهره ی زیادی می برند .

در ادامه برخی دیگر از انواع غله های دامی را معرفی خواهیم نمود .

برخی از انواع غله های دامی مورد نیاز دام :

۱- ذرت
۲- جو
۳- گندم
۴- سویا
۵- انواع کنجاله ها
وب سایت گندم و جو  معرفی این دو محصول را بر عهده دارد .

کهن ترید  نیز وب سایت معرفی انواع غله های دامی است .

انواع سبوس دامی دوکوب