بازار انواع محصول جو بندر انزلی وارداتی به کشور

بازار انواع محصول جو بندر انزلی وارداتی به کشور رونق نسبتا بالایی دارد . اهمیت بالای خوراک دامی هم باعث میشود نظارت هایی بر این بازار ها انجام شود .

جو بندر انزلی  به این علت که از این بندر ترخیص می شود به این نام خوانده می شود .

جو بندر انزلی در داخل کشور رونق نسبتا خوبی دارد .

این محصول از کیفیت بالایی از لحاظ پروتئین برخوردار است .

بسیار مهم است که دام داران جدا از قیمت این محصولات اهمیت زیادی هم برای کیفیت آن قائل شوند .

مهم ترین محصولات خوراک دامی آن هایی هستند که برای دام حیاتی محسوب می شوند .

بندر انزلی یکی از بنادر بسیار مهم در ترخیص این محصولات است .

بنادری که در کشور به ترخیص محصولات خوراک دامی می پردازند باید بسیار مجهز باشد .

تجهیزات لازم برای ترخیص این محصول ،انبار های بزرگ برای نگه داری از آن است .

بندر امیر آباد یکی از بنادری است که بسیار شناخته شده است .

و دارای تجهیزات ترخیص و بارگیری محصولات خوراک دامی می باشد .

نزدیک بودن بنادر به محل استفاده ی دام هم بسیار مهم است .

زیرا موجب صرفه جویی در کرایه ها می شود.

علاوه بر آن روی سود خالص دام داران هم اثر ویژه ای می گذارد .

در ادامه برخی دیگر از بنادر مهم برای ترخیص محصولات خوراک دامی را معرفی خواهیم نمود .

بنادر ترخیص و بارگیری محصولات خوراک دامی :

۱- بندر انزلی
۲- بندر امیر آباد
۳- بندر نوشهر
وب سایت جامع کهن ترید  و وب سایت گندم و جو  محلی برای شناخت این محصولات است .

کاهش قیمت سبوس گندم