بازار انواع محصول جو بندر امیر آباد در کشور

بازار انواع محصول جو بندر امیر آباد در کشور با توجه به نیاز دام به این محصولات از رونق بسیار خوبی برخوردار است . جوی خارجی کیفیت خوبی نیز دارد .

جو بندر  به محصولی اطلاق می گردد که از بنادر داخل ایران ترخیص می گردد .

جو بندر  در بنادری ترخیص می شود که از تجهیزات مناسبی برخوردار باشد .

بندر امیر آباد یکی از بنادری است که تجهیزات مناسبی دارد .

جوی خارجی برای دام داران اهمیت زیادی دارد .

علت اهمیت این محصول در این جا است که علاوه بر کیفیت مناسی قیمت نسبتا خوبی هم دارد .

اما مهم است محل ترخیص جو به محل استفاده ی دام نزدیک باشد .

دام داران با توجه به هزینه هایی که برای دام داری صورت می دهند سود های متفاوتی دارند .

طبق تحقیقات صورت گرفته بیش از نیمی از هزینه های مربوط به دام روی خوراک های دامی صورت می گیرد .

جو ارزش غذایی بالایی دارد . این محصول سرشار از فیبر است .

فیبر داخل جو روی گوارش دام تاثیر بسیار خوبی دارد .

نشاسته ی داخل جو از گندم کم تر است .

کم تر بودن نشاسته منجر به هضم بهتر برای حیوانات تک معده می شود .

دانه های جو بوی بسیار خوبی دارد . تحریک اشتهای دام با بوی خوب دانه های جو اتفاق می افتد .

بنادر ترخیص کننده ی محصول جو :

۱- بندر امیر آباد
۲- بندر امام
۳- بندر نوشهر
۴- بندر انزلی
وب سایت گندم و جو  و وب سایت کهن ترید  معرفی غله های دامی را بر عهده دارد .

جو بندر انزلی