بازار انواع جو با توجه به تنوع این محصولات چقدر است ؟

بازار انواع جو با توجه به تنوع این محصولات چقدر است ؟ تعدد انواع این محصولات روی قیمت ها و کیفیت های آن چه تاثیری گذاشته است ؟

بازار انواع جو  در حال حاضر به علت نیاز اساسی دام داران و طیور داران رونق بسیار زیادی دارد .

اما نکته ی بسیاز مهمی در رابطه با بازار انواع جو  وجود دارد .

و آن این که بازار این محصولات به علت تعدد و تنوعی که دارند به سادگی شناخته نمی شود .

کشور های زیادی به تولید محصول جو می پردازند .

کشور ما هم از این قائده مستثنی نیست .

اما نکات زیادی در رابطه با محصول جوی داخلی وجود دارد . که در ادامه به آن اشاره خواهیم نمود .

جوی داخلی کشور ما :

جویی که در کشور ما رشد می کند کیفیت بسیار خوبی دارد .

اما متاسفانه به دلایل زیادی این محصول گران است .

یکی از این دلایل این است که جوی خوراک دامی داخلی کشور ما عرضه ی کمی دارد .

و علت کم بودن در عرضه ی آن این است که زمین های زیر کشت مربوط به این محصول کم می باشند .

اما به هر طریق خوش بختانه میزان پروتئین مناسب داخل جو آن را از محصولات با کیفیت دامی گردانده است .
محصول جو خاستگاه معینی ندارد .

اما برخی آن را به کشور های آسیای شرقی نسبت می دهند .

اما امروزه این محصول در اکثر کشور های جهان کشت می شود .

در ادامه برخی از وب سایت های مهم اطلاع رسانی این محصولات را معرفی می نماییم .

وب سایت گندم و جو  و وب گاه کهن ترید  به دام داران در رابطه با خرید مقرون به صرفه کمک می نمایند .

سبوس درجه یک