خرید جو و گندم درجه یک خوراک دام در کشور به چه طریقی صورت می گیرد؟